1930~40s  Kiet, woman's headscarf of silk stitch-dye and tie-dye

1930~40s  Kiet, woman's headscarf of silk stitch-dye and tie-dye


1930~40s  Kiet, woman's headscarf of silk stitch-dye and tie-dye.  Early aniline dyes. Cham people, Cambodia.

70 x 180 cm

TE00426

    Samyama Co., Ltd.

    Tel: +60 (0)10 897 7205   Email: johnkma@gmail.com     ​

    • White Google Places Icon
    • White Facebook Icon
    • White Instagram Icon