19th century women's sarong

19th century women's sarong

19th century women's sarong, cotton, Lambata, Indonesia

67 x 167 cm

    Samyama Co., Ltd.

    Tel: +60 (0)10 897 7205   Email: johnkma@gmail.com     ​

    • White Google Places Icon
    • White Facebook Icon
    • White Instagram Icon