Samyama Co., Ltd.

Tel: +886 2 2752 1398    Fax: +886 2 2752 5255    Email: service@samyama.co   ​

19th century women's sarong

19th century women's sarong, cotton, Lambata, Indonesia

67 x 167 cm

    • White Google Places Icon
    • White Facebook Icon
    • White Instagram Icon