Samyama Co., Ltd.

Tel: +886 2 2752 1398    Fax: +886 2 2752 5255    Email: service@samyama.co   ​

Sisatchanalaiwares, White glazed stoneware

Sisatchanalaiwares, White glazed stoneware. 15-16th cnetury.

H.11.3cm

D.14.2cm

CE00021

    • White Google Places Icon
    • White Facebook Icon
    • White Instagram Icon